Perełki

Czasami zdarzy sie tzw. „pacjent perełka”. Co takiego to oznacza? Ni mniej ni więcej to, że szukając rozwiązania dolegliwości bólowych towarzyszących pacjentowi aktualnie, znajdujemy sprawy ze znacznie wcześniejszych lat, na które dana osoba wogóle nie zwróciła uwagi. O tego typu ciekawych pacjentach (z ich zgodą), będę czasami pisać w serii nazwanej „perełki”, chcąc przez to pokazać, wpływ…